Big Five

De ‘Big Five’ huidziekten in Malawi

Huidziekten zijn een onderschat probleem in Malawi en veroorzaken vaak klachten zoals intense jeuk en pijn en kunnen hierdoor hinderlijke gevolgen hebben voor het dagelijks leven. Mensen met zichtbare huidproblemen zoals lepra en vitiligo, zijn kwetsbaar voor stigma. Dit kan in combinatie met de lichamelijke klachten een grote impact hebben op de kwaliteit van leven.

De vijf meest voorkomende huidziekten hebben we de ’Big Five’ genoemd. Hieronder leest u er meer over.

 

I. Huidinfecties

De meest voorkomende huidziekten in Malawi zijn infecties met schimmels, bacteriën en insekten. Dat komt vooral door armoede, overbevolking, ondervoeding en waarschijnlijk ook door het klimaat (warmte en hoge luchtvochtigheid). Infecties kunnen heel besmettelijk zijn en ernstige gevolgen hebben voor de omgeving. Het is daarom belangrijk huidinfecties goed te behandelen met ontsmettende middelen en zo nodig antibiotica. Een toenemend probleem is resistentie voor antibiotica. Door verkeerd gebruik worden bacteriën er minder gevoelig voor.

 

II. Eczeem

Eczeem komt, net als in Nederland, veel voor, in het bijzonder bij kinderen. Maar de vele gevallen die we gezien hebben zijn veel heftiger en ernstiger dan in Nederland. Patienten worden geteisterd door een verschrikkelijke jeuk. De hele familie wordt daardoor belast door slaapgebrek, onrust en zorg. Er is een groot gebrek aan betaalbare zalven en cremes, die in voldoende mate beschikbaar zouden moeten zijn.

 

III. Hiv-gerelateerde huidziekten

Het hiv-virus heeft in Malawi 10 % van de mensen besmet. (In Nederland 0,2%.) Hiv/AIDS is de belangrijkste doodsoorzaak onder volwassenen in Malawi. Bij hiv-geïnfecteerde mensen komen huidziekten meer voor, ze zijn heftiger, uitgebreider en moeilijker te behandelen. En ook moeilijker te diagnostiseren. Dat komt allemaal door de verminderde weerstand bij hiv-geïnfecteerde mensen.

 

IV. Huidkanker bij mensen met albinisme

Albinisme komt veel voor in Malawi, naar schatting 1 op de 2000 inwoners. In Nederland is dit ca. 1 op de 20.000 inwoners. De donkere huid van de Afrikanen beschermt tegen de zon. Maar mensen met albinisme hebben een heel lichte en gevoelige huid die makkelijk door de felle Afrikaanse zon kan verbranden. Zij hebben daardoor vaak veel en grote huidkankers. En soms ook al op jonge leeftijd. Regelmatig sterven mensen hieraan.

Goede zonbescherming kan dit voorkomen. Voorlichting en het beschikbaar stellen van zonbeschermingsmiddelen (zonnebrandcrème, hoed, zonnebril) helpen hierbij.

Naast de lichamelijke problemen bestaan er veel mythes en taboes rondom albinisme in Afrika. Mensen met albinisme worden bedreigd, ontvoerd, verminkt en soms zelfs vermoord. Hun lichaamsdelen worden door medicijnmannen gebruikt in toverdrankjes die gezondheid en rijkdom moeten brengen. Dermatologen en dermatologic officers zijn een belangrijke stem bij de voorlichting over albinisme.

 

V. Lepra

Lepra is één van de “Neglected Tropical Diseases”. Het is een heel ingewikkelde ziekte. Iedereen kent wel de gedeformeerde handen en voeten van ver voortgeschreden vormen van lepra. Maar om de vele verschijningsvormen in het begin te herkennen is veel kennis nodig. Ook de langdurige behandeling vereist kennis, ervaring en een goed contact met de patiënten. Lepra kwam rond 2000 door grote WHO campagnes steeds minder voor in de wereld en dus ook in Malawi. Hierdoor is de aandacht voor lepra afgenomen, zijn projecten stopgezet en is ook de actieve opsporing van patiënten grotendeels gestopt. Helaas is door de geringe aandacht nu weer een uitbreiding van lepra te zien, ook in Malawi.