De Stichting

Wat doet de Stichting Huid Malawi?

De Stichting Huid Malawi stelt zich ten doel om de dermatologische zorg in Malawi te ondersteunen en waar mogelijk op een hoger plan te tillen. Dit doet de Stichting door kennisoverdracht en door materialen te schenken. De Stichting Huid Malawi is in het bereiken van zijn doelen afhankelijk van giften van donateurs. Van u dus.

Primair tracht de Stichting Huid Malawi het verbeteren van de dermatologische zorg te bereiken door middel van onderwijs en ondersteuning om de kennis van de dermatologie bij alle gezondheidswerkers te vergroten. Onze aandacht richt zich nu vooral op de huidige drie dermatologen en de 27 dermatologic officers, die verspreid over het land, in ziekenhuizen werkzaam zijn. Zij zijn degenen die hun kennis moeten doorgeven aan algemeen artsen en verpleegkundigen, die het weer doorgeven aan gezondheidswerkers en zo verder, waardoor een netwerk van dermatologische zorg kan ontstaan.

Speerpunten voor onze stichting zijn opleiding en onderwijs en het schenken van materiaal en middelen.

 

Opleiding en onderwijs

Voor overdracht van kennis van de dermatologie:

  • Organiseren en sponsoren wij jaarlijks een nascholingscongres
  • Onderwijzen wij dermatologie aan studenten en verpleegkundigen
  • Sponsoren wij de Dermatology Association of Malawi, de beroepsorganisatie van dermatologen en dermatology officers.

 

Materiaal en middelen

‘Wij geven onze kennis door, zij moeten het doen’.

Om te bereiken dat hun dermatologische kennis praktisch gebruikt kan worden, schenken wij middelen en materialen, noodzakelijk voor een dermatologische praktijkvoering, zoals:

  • Dermatologie boeken, in papier en als e-boek,
  • Apparaten voor de diagnose
  • Instrumenten voor kleine ingrepen, e.d.
  • We ondersteunen tevens de productie van goedkope, eenvoudige, doch noodzakelijke dermatologische crèmes.

Wij zijn als vrijwilligers voor het bereiken van onze doelen, naast onze eigen inzet en expertise, afhankelijk van giften van donateurs. Van u dus.

We streven naar 100% besteding van onze giften en dat lukt ook. Alle reis-, verblijf- en administratiekosten die gemaakt worden, worden door bestuursleden zelf bekostigd.

Transportkosten voor de materialen en middelen naar Malawi zijn duur, maar daarin komt de Harrie van den Brekel Stichting uit Limburg ons tegemoet.

 

Projecten tot nu toe 

 

Dermatologie Congres

De Stichting Huid Malawi heeft in 2016 een eerste conferentie georganiseerd en gesponsord voor en door de Dermatology Association of Malawi (DAM). De Stichting heeft het werk voortgezet dat al enkele jaren door de dermatologen Colette van Hees en Rosemarie Moser (Oostenrijk) particulier werd verricht. In 2016 was het een tweedaagse conferentie in Blantyre. De nadruk lag op nascholing, uitwisseling van kennis en gedachten, persoonlijke ontmoetingen en het in kaart brengen van dermatologische en organisatorische problemen. Dermatologen en dermatology officers uit Malawi en dermatologen uit Nederland, Oostenrijk, Zuid-Afrika en Schotland hebben hierin intensief geparticipeerd. Ook de minister van Volksgezondheid van Malawi bracht een bezoek aan de afdeling dermatologie in het ziekenhuis. Op uitdrukkelijk verzoek van de dermatology officers wordt deze succesvolle conferentie nu jaarlijks, op wisselende locaties, gehouden, georganiseerd door de DAM, en gesponsord door on ze stichting. Het is het enige moment dat de zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de dermatologie in Malawi elkaar kunnen ontmoeten, kennis kunnen verwerven en kunnen delen.

Tevens wordt, ter ondersteuning van het enige Malawiaanse dermatologie staflid, door de buitenlanders theoretisch en patiëntgebonden onderwijs gegeven aan de medisch studenten van de Universiteit van Malawi om dermatologische kennis over te brengen. Ook worden veel patiënten met zeer ernstige huidziekten behandeld. Ziekten die in Nederland al lang niet meer voorkomen, wat een vaak schokkende ervaring is, zelfs voor ervaren dermatologen.

Benadrukt moet worden dat ook hier alle reis- en verblijfkosten door de buitenlanders privé worden bekostigd.

 

Lokale productie van zalven en crèmes.

In Malawi is een groot tekort  aan basale, maar essentiële dermatologische crèmes en zalven.  Wij  ondersteunen daarom  een lokaal project  dat dit tekort tracht op te heffen.   De faculteit farmacie van de universiteit van Malawi en de afdeling dermatologie van het Queen Elizabeth Hospital in Blantyre werken samen bij de productie van zalven en crèmes . Het project was een initiatief van de Malawiaanse dermatoloog Kelvin Mponda samen met prof. Lutz Heide van de Universiteit van Tübingen uit  Duitsland. In 2014 startte het project met de aanschaf van apparatuur voor de productie. Daarnaast werden apothekers en technici voor de productie opgeleid. De zalven en crèmes worden tegen een kleine vergoeding verstrekt.

Inmiddels loopt de productie goed en er worden regelmatig kwaliteitscontroles uitgevoerd. Wij werken daarvoor samen met apothekers van Difäm, een Duits instituut voor medische hulp.

Hoofdsponsor van het project is de Nederlandse Hoffknecht Van Vuure Stichting, die wij hiervoor zeer dankbaar zijn.

 

Deelname aan de Albino Awareness dag

In aansluiting op het Dermatologie Congres in Malawi wordt door Stichting Tumaini van de Oostenrijkse dermatoloog Rosemarie Moser een lokale Albino Awareness Day georganiseerd, waar de Nederlandse dermatologen in participeren. De bevolking van Malawi wordt aangesproken op het respecteren en aandacht  hebben voor albinisme wat vreselijke gevolgen kan hebben in Afrika. Ook krijgen mensen met albinisme instructie hoe zij zich tegen de zon kunnen beschermen. Zij worden daarbij ook medisch onderzocht op huidkanker en voorlopers daarvan.

 

Renovatie polikliniek dermatologie van het Queen Elizabeth Central Hospital  te Blantyre

Het Queen Elizabeth Hospital is het opleidingsziekenhuis van de enige medische universiteit (College of Medicine) van het land. Er worden medische- en verpleegkundestudenten opgeleid. De polikliniek was hard  aan een opknapbeurt toe, door onze bijdrage is het  een frisse, opgeruimde afdeling geworden. De laatste hand wordt gelegd aan de inrichting van de poliklinische operatiekamer.

 

Flebologie project

Spataders en open benen zijn het gevolg van zgn “veneuze insufficiëntie” (ader-falen). Deze aandoeningen komen veel voor in Malawi en er is onvoldoende mogelijkheid voor diagnostiek en behandeling. Daarom schenkt de stichting een diagnostisch duplex (echo-doppler-) apparaat aan de afdeling dermatologie van het Queen’s Hospital, om spataders en open benen goed te kunnen behandelen. Tevens vindt een scholingstraject in Nederland plaats voor diagnostiek en behandeling.

 

Tweede dermatoloog in Blantyre

Drie dermatologen en 35 Dermatology Officers voor 18 miljoen mensen zijn niet genoeg om adequate zorg te leveren aan de vele patiënten met moeilijke huidziektes. Daarom gaan wij de opleiding sponsoren van een vierde dermatoloog. Het Ministerie van Volksgezondheid heeft   een baan gegarandeerd in het Queen’s Hospital van tenminste zes jaar als de kandidaat afgestudeerd is. Dat geeft tevens de gelegenheid om in de toekomst een Centre of Excellence, cq een Dermatology Training Centre op te zetten om dermatology officers op te leiden en artsen te scholen in de dermatologie.

 

Afbeeldingsresultaat voor anbi status