Wie zijn wij

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting Huid Malawi bestaat uit vrijwilligers. Enkele bestuursleden hebben in het Regional Dermatology Training Centre in Moshi in Tanzania gewerkt. Dat is een universitair opleidingsinstituut voor dermatologen en dermatologic officers voor tien landen in Oost-Afrika. De drie dermatologen en alle dermatologic officers in Malawi hebben hun opleiding hier gevolgd.

Marlous Grijsen

Als kind ben ik deels opgegroeid in de tropen. Na het behalen van mijn artsexamen, heb ik gedurende een jaar in Kenia gewerkt in een kliniek voor SOA’s (Wellcome Trust-Kenya Medical Research Institute). In 2013 ben ik gepromoveerd op de behandeling van acute hiv-infecties. Tijdens mijn opleiding tot dermatoloog heb ik een bijzondere interesse ontwikkeld voor de infectieziekten van de huid, soa/hiv en tropische huidaandoeningen. Ik heb een deel van mijn opleiding gevolgd in het Regional Dermatology Training Centre (RDTC) in Moshi, Tanzania. Tijdens mijn werk daar heb ik het belang van goede dermatologische zorg in de Afrikaanse context ervaren en het belang van betere toegang daartoe.

Han Go

Toen ik was afgestudeerd als arts heb ik overwogen om tropenarts te worden, maar uiteindelijk werd het dermatologie. Bijna 30 jaar werkte ik met veel plezier als dermatoloog in het TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Door mijn pensionering had ik eindelijk tijd om mijn kennis over te dragen aan mensen die het dringend nodig hebben. Daarom heb ik direct na mijn pensionering drie maanden en daarna twee maanden in Moshi, Tanzania in het RDTC dermatologen-in-opleiding en dermatologic officers i.o. begeleid, gecoached en onderwezen. Het RDTC is het opleidingscentrum voor dermatologie voor heel Oost-Afrika, er studeren daar mensen uit 10 verschillende landen, ook uit Malawi. In Malawi is het met de gezondheidssituatie nog slechter gesteld dan in Tanzania, Malawi verdient onze steun.

Karin Houtman

Mijn eeste aanraking met de tropen was een co-schap in Suriname in 2007. Daar is mijn passie voor de tropische dermatologie aangewakkerd. Tijdens mijn opleiding tot dermatoloog heb ik een half jaar in Moshi, Tanzania gewerkt in de RDTC. Dit was een fantastische ervaring waar ik erg veel geleerd heb over de algemene dermatologie op de donkere huid en (tropische) infectie ziekten. Naast het medisch inhoudelijke vond ik het ook erg leuk om een tijdje in een ander deel van de wereld te werken met andere mensen, een andere taal en cultuur. Ik vind het erg interessant om te zien hoe mensen uit een andere cultuur totaal anders omgaan met dezelfde (dermatologische) ziektes.

Inmiddels ben ik dermatoloog en wil ik graag betrokken blijven bij dit leuke en interessante sub specialisme. In Moshi is de dermatologische zorg goed geregeld, maar dat is lang niet overal het geval. Ik wil me dan ook graag inzetten om de dermatologische zorg te verbeteren in Malawi.

Colette van Hees

Als dermatoloog heb ik vier jaar met mijn gezin in Zimbabwe gewerkt. Eenmaal terug in Nederland ben ik terug blijven gaan naar Afrika; zo geef ik sinds 2004, samen met mijn Oostenrijkse college Rosemarie Moser, ieder jaar een week dermatologie onderwijs aan medisch studenten in Blantyre, Malawi. De eerste Malawiaanse dermatologen zaten in 2008 in onze klas! We geven ook les aan andere collega’s en hebben 4 x een albino awareness dag georganiseerd. Met de komst van de dermatologen begint er een steviger basis te ontstaan voor de dermatologie in Malawi, en is de steun van een organisatie als de Stichting Huid Malawi hard nodig! Ik werk als chef de policlinique in het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam; leid de polikliniek tropische dermatologie; ga regelmatig voor onderwijs en onderzoek naar Afrikaanse landen; ben voorzitter van de Nederlandse werkgroep Tropische Dermatologie en de  Task Force Tropical Dermatology van de EADV (European Academy for Dermatology and Venerology).

Göran van Rooijen

Ik ben in opleiding voor dermatoloog sinds 2005.
Ik ben sinds het begin van mijn opleiding al geinteresseerd geweest in tropische ziekten. Met name het enthousiasme van Colette heeft mij aangestoken.
Tijdens het tweede jaar van mijn opleiding heb ik tevens Kelvin Mponda, dermatoloog te Blantyre, alhier kunnen begeleiden met zijn studie.
Toen ik gevraagd werd om in het bestuur van de Stichting Huid Malawi te komen, was dit voor mij dus een makkelijke keuze. Zeker als je beseft dat een kleine bijdrage hier, zich kan vertalen in een grote bijdrage daar.

Sabine Neve
Ik ben nu ruim 10 jaar afgestudeerd als dermatoloog en werk in het Dijklanderziekenhuis in Hoorn. Tijdens mijn studie geneeskunde vond ik tropische infectieziekten en huidziekten erg interessant. In mijn eerste studiejaar ging ik op stage in Suriname en daarna bleven de tropen lokken! Ik deed een keuze-coschap tropische infectieziekten in het AMC en reisde naar meerdere tropische landen tijdens mijn studie. Ook ging ik nog een keertje terug naar Suriname voor een stage interne geneeskunde.
In 2014 en 2019 ging ik als dermatoloog naar het internationale dermatologie congres in Moshi, Tanzania waar ik erg onder de indruk raakte van het aldaar opgezette grote dermatologie trainingscentrum (RDTC) en het werk wat leden van de werkgroep Tropische Dermatologie daar doen. Ook maakte ik kennis met Colette van Hees, Han Go en Karin Houtman van de stichting Huid Malawi die zich inzetten voor het verbeteren van dermatologische zorg in buurland Malawi. Het lijkt mij super als ik op enige manier kan helpen met het verbeteren van de dermatologische zorg in Malawi!

Simone van der Vliet

De liefde voor geneeskunde in de tropen begon al tijdens mijn co-schappen in Nicaragua. Na het behalen van mijn artsenbul specialiseerde ik me tot 'Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde', kortweg tropenarts. Als tropenarts werkte ik in het Mwanza District Hospital in Malawi. Dit was een onvergetelijke ervaring. Prachtig om te zien dat ondanks de enorme armoede de meeste Malawianen toch altijd positief en hoopvol gestemd zijn. Tegelijkertijd ook moeilijk als Westerse arts te ervaren hoe groot de impact van armoede is op toegang tot goede zorg. Tijdens mijn opleiding tot dermatoloog liep ik stage bij de dienst Dermatologie te Paramaribo in Suriname en heb ik mijn kennis op gebied van huidziekten bij de donkere huid en infectieziekten van de huid kunnen verbeteren. Doordat ik deel uit heb mogen maken van de lieve Malawiaanse gemeenschap, zit de liefde voor dit land en zijn bewoners diepgeworteld. Als dermatoloog wil ik me blijven inzetten voor het optimaliseren van de dermatologische zorg in Malawi. En dat begint bij goede scholing op gebied van dermatologie en opleiden van Malawiaanse dermatologen, waar de stichting Huid Malawi aan bijdraagt.

Raad van Toezicht

De heer prof. dr. H.A.M. Neumann, voorzitter

Martino Neumann

Is emeritus hoogleraar/afdelingshoofd van de afdeling dermatologie Erasmus MC Rotterdam – The Netherlands en daarvoor van de afdeling dermatologie UMC Maastricht.