Doel

Missie

Zoals in de inleiding al geschetst, is er in de huidige gezondheidszorg in Malawi een groot tekort aan dermatologische kennis waardoor onjuiste diagnosen worden gesteld en patiënten niet de beste behandeling krijgen. De drie werkzame dermatologen worden overbelast en komen niet toe aan gespecialiseerde dermatologische zorg voor patiënten met zeldzame en complexe aandoeningen.

De stichting stelt zich ten doel de dermatologen en dermatological officers in Malawi te ondersteunen in het verspreiden en vergroten van hun kennis over huidziekten binnen de publieke gezondheidszorg en het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg voor mensen met een huidziekte. Daarnaast stimuleert de stichting het uitwisselen van kennis door het organiseren en ondersteunen van onderwijs en symposia en biedt het een platform voor intercollegiale contacten en wetenschappelijk onderzoek.

 

Visie

Het ontwikkelen van een opleiding dermatologie in het Queen Elizabeth Hospital in Blantyre, Malawi, die gedreven gespecialiseerde verpleegkundigen binnen twee jaar opleidt tot dermatological officer en basisartsen in een periode van vier jaar tot dermatoloog, met aandacht voor kwalitatief goede zorg, wetenschap en onderwijs.

 

Lees ons gehele Beleidsplan