Welkom!

Dermatologie in Malawi

Malawi, een van de armste landen van Afrika, telt 16 miljoen inwoners, net als Nederland. Er komen in het land veel huidziekten voor, voor de hele bevolking in het land zijn slechts drie dermatologen en 27 dermatologic officers (verpleegkundigen met een specialisatie dermatologie). Ter vergelijking: in Nederland werken alleen al bijna 500 dermatologen. Daarbij komt ook nog dat het land erg uitgestrekt is, het is vier maal zo groot als Nederland met hetzelfde aantal inwoners, dus de toegankelijkheid tot de weinige aanwezige dermatologische hulp is zeer beperkt. Een groep Nederlandse dermatologen besloot met elkaar de dermatologische zorg op een hoger en breder plan te brengen. Zij realiseerden zich dat er nauwelijks kennis is op dit gebied en er zijn onvoldoende middelen om huidziekten te behandelen. Zij besloten in 2014 de Stichting Huid Malawi op te richten.

De Stichting Huid Malawi wil de dermatologen en de dermatologic officers in Malawi verder helpen de kennis van de dermatologie te vergroten en te verspreiden binnen de algemene gezondheidszorg in Malawi. Hierdoor wordt de zorg voor mensen met huidziekten toegankelijker en beter.

Posted by hango_wk4r2l03

Leave a Reply